Az Altona-KGR - továbbiakban A-KGR - működési és nyilvántartási modell célja, hogy az államigazgatásban tapasztalható gazdálkodási és ezzel kapcsolatos gazdálkodás nyilvántartási problémákat ezek gyökerénél ragadja meg, eszközt adjon a résztvevők kezébe egy hatékony gazdálkodási nyilvántartás felépítéséhez.

Az A-KGR a költségvetési nyilvántartás működési modelljét ismerteti. Nyilvántartás alatt a központi gazdálkodási nyilvántartást és a jelenleg központi gazdálkodási nyilvántartáshoz kapcsolódó fejezeti nyilvántartásokat értjük. A dokumentumnak tehát nemcsak a jelenlegi központi gazdálkodás nyilvántartási modelljének (M.Á.K.+PM+ÁSZ,KEHI) ismertetése a cél, hanem egy ennél szélesebb körű nyilvántartási modell kialakítása, amely képes lefedni mind a központi, mind pedig a központnak jelenleg adatot szolgáltató szereplők (Fejezetek és intézményeik – „Költségvetés kezelők” stb.) költségvetési nyilvántartási folyamatait.Altona Kft.
  2009,   Budapest

Copyright © Altona Kft. 2009.    Design by Bolka.